Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

Czcionka:

Uchwała nr VI / 28 /2011
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 24 lutego 2011 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej         w Starej Kamienicy
Na podstawie 18 ust. 1 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U.2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w związku z art. 110 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /tj. Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Traci moc Uchwała Nr X/47/03 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 maja 2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy ze zm. uchwały Nr XII/59/03 z dnia 29 sierpnia 2003r.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Załącznik do uchwały VI/28/2011

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy

58-512 Stara Kamienica 41
tel. 75 75 14 652
tel. 75 75 14 314 wewn. 43
fax 75 75 14 225
gops@starakamienica.pl

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny