Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatki energetyczne

Czcionka:

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW ENERGETYCZNYCH

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO
 

- przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
- posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
- zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.) decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego podlega zwolnieniu od opłaty skarbowej.
 

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. , wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w ww. okresie wynosi:
- 11,09 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,40 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,48 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:
 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym wypłacany jest do dnia 30 stycznia.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacany na rachunek bankowy osoby wnioskującej
 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.1059 z późn. zm.)
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z późn. zm.)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego od 01 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 377).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 361 z późn. zm.

 

 

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy

58-512 Stara Kamienica 41
tel. 75 75 14 652
tel. 75 75 14 314 wewn. 43
fax 75 75 14 225
gops@starakamienica.pl

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny