Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej

Utworzono dnia 23.02.2016
Czcionka:

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STAREJ KAMIENICY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASPIRANTA PRACY SOCJALNEJ

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

58-512 Stara Kamienica 41

tel. (55) 75 14 652

e-mail: gopsstar@poczta.onet.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 1. Przedmiot naboru:

 

 1. Stanowisko: aspirant pracy socjalnej
 2. Liczba stanowisk: 2
 3. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na pełny etat.

 

II. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie minimum średnie,
 2. Znajomość podstaw księgowości,
 3. Obywatelstwo polskie,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni             z praw publicznych,
 5. Znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Minimum roczny staż pracy w administracji
 2. Dobra znajomość programów Word i Exell,
 3. Umiejętność pracy w zespole,
 4. Wysokie umiejętności komunikacyjne
 5. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 6. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność
 7. Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.
 8. Zamieszkiwanie na terenie Gminy Stara Kamienica

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku aspiranta pracy socjalnej:

 1. Wykonywanie zadań związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+” tj: a) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o świadczenie wychowawcze,

b) wnioskowanie o przyznanie, bądź odmowę przyznania świadczenia wychowawczego,

c) naliczanie świadczenia wychowawczego,

d) sporządzanie sprawozdań,

e) księgowanie przychodów i wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego,

Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami w celu pozyskania niezbędnych informacji związanych z realizacją świadczenia wychowawczego.

 Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do ogłoszenia
 3. List motywacyjny
 4. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,  w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach
 5. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie,
 6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz                   o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych                (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 04 marca 2016 roku do godz. 14.00 w siedzibie GOPS w Starej Kamienicy lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 58-512 Stara Kamienica 41.

Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko aspiranta pracy socjalnej".

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Rekrutacja

Rekrutacja na w/w stanowisko przebiegać będzie w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje weryfikację dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych. W ramach etapu drugiego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem.

 

VIII. Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

Ofert odrzucanych nie zwracamy.

Informacja o wynikach naboru ogłoszona będzie na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dodatkowych informacji udziela kierownik GOPS pod nr tel. (75) 75 14 652

 

ZAŁĄCZNIKI:

kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 23.02.2016, 08:45

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy

58-512 Stara Kamienica 41
tel. 75 75 14 652
tel. 75 75 14 314 wewn. 43
fax 75 75 14 225
gops@starakamienica.pl

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny